Więcej informacji

System monitoringu GPS w PGK Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku świadczy usługi komunalne na terenie województwa pomorskiego. Spółka PGK wyposażyła flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK, którego podstawę stanowi bieżący podgląd oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania. Przy użyciu odpowiednich akcesoriów monitorowane jest również zużycie paliwa. Dedykowane do systemu oprogramowanie umożliwia szybkie i intuicyjne korzystanie z bazy napływających ze sterownika pojazdowego danych. Aplikacje pozwalają na wgląd w zapisane informacje, przeszukiwanie ich i wyświetlanie na ekranie w formie tabel i zestawień na podstawie wybranych kryteriów. Baza danych archiwalnych stanowi nieocenione narzędzie na potrzeby logistyki i administracji flotą pojazdów. Poza urządzeniami pojazdowymi i oprogramowaniem kont klienckich pomorska spółka zakupiła oprogramowanie serwerowe umożliwiające samodzielną obsługę przesyłu danych - w związku z czym stała się użytkownikiem całkowicie autonomicznym wobec dostawcy systemu. SMOK wpływa na poprawę organizacji pracy wewnątrz słupskiej firmy, a co za tym idzie na podniesienie jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM