Więcej informacji

Wdrożenie systemu lokalizacji w Sanipor sp. z o.o - Gdynia

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor sp. z o.o. jest firmą o ponad 80-letniej tradycji na rynku usług komunalnych. Sanipor wyposażył flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK. Podstawą tego systemu GPS jest bieżący podgląd oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania. Poza pozycją pojazdów, za pomocą akcesoriów do kontroli poziomu paliwa monitorowane jest jego zużycie. Napływające informacje obsługiwane są przez dedykowane oprogramowanie, pozwalające na ich przetwarzanie. Uprawniony użytkownik ma wgląd w zapisane przez program informacje, może je przeszukiwać i wyświetlać na ekranie w formie tabel i zestawień na podstawie wybranych przez siebie kryteriów - przykładowo według okresu czasu, obszaru lub konkretnego pojazdu. Zastosowanie kryteriów powoduje, iż wyświetlanie są tylko te dane, których użytkownik potrzebuje - np. może obserwować tylko jeden samochód. Baza danych stanowi nieocenione źródło informacji na potrzeby logistyki, ułatwia zarządzanie personelem i zapleczem sprzętowym. Poza urządzeniami pojazdowymi i oprogramowaniem kont klienckich pomorska spółka zakupiła oprogramowanie serwerowe umożliwiające samodzielną obsługę przesyłu danych serwerowych - w związku z czym stała się użytkownikiem całkowicie autonomicznym względem dostawcy systemu. SMOK wpływa na poprawę organizacji pracy wewnątrz słupskiej spółki, a co za tym idzie, na podniesienie jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM