Więcej informacji

Instalacja systemu GPS w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

W wyniku szczegółowej analizy obejmującej potrzeby klienta system lokalizacji pojazdów SMOK został skonfigurowany adekwatnie do specyfikacji słupskiego pogotowia. Zamówiony zestaw zainstalowany został w ambulansach. System GPS nie tylko umożliwia śledzenie pozycji pojazdów ratowniczych, zapewnia także bezpośrednią komunikację z pojazdem: wysyłanie zleceń i odbieranie statusów aktualnie wykonywanych czynności. Możliwości aplikacji systemu pozwalają na optymalne zarządzanie ambulansami oraz skrócenie czasu dojazdu do pacjentów, a tym samym podniesienie skuteczności podejmowanych akcji ratunkowych.

ZAUFALI NAM